فیلم سینمایی انیمیشن

 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/6.8
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/N/A
2022
همراه با دوبله فارسی

IMDB: N/A


جنگ ستارگان لگو تعطیلات تابستانی
جنگ ستارگان لگو تعطیلات تابستانی
Lego Star Wars Summer Vacation
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/N/A
2022
همراه با دوبله فارسی

IMDB: N/A


ظهور لاک پشت های نینجای جهش یافته نوجوان
ظهور لاک پشت های نینجای جهش یافته نوجوان
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/N/A
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/5.7
2022
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 5.7


پنجه های خشم افسانه هنک
پنجه های خشم افسانه هنک
Paws of Fury: The Legend of Hank
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/5.4
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/7.4
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/6.9
2022
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 6.9


مینیون ها (ظهور گرو)
مینیون ها (ظهور گرو)
Minions: The Rise of Gru
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/7.1
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/N/A
2023
همراه با دوبله فارسی

IMDB: N/A


مرد عنکبوتی: در سراسر آیه عنکبوتی
مرد عنکبوتی: در سراسر آیه عنکبوتی
Spider-Man: Across the Spider-Verse
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/6.2
 بعدا می بینم(2)

No account yet? Register

IMDB: 10/6.4
2022
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 6.4


خرگوش مرغی و همستر تاریکی
خرگوش مرغی و همستر تاریکی
Chickenhare and the Hamster of Darkness