انیمه

 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/7.1
2015–2017

IMDB: 7.1


خواهر کوچیکه تنبل اومارو
Himouto! Umaru-chan
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/7.5
2019
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 7.5


وایولت اوارگاردن
وایولت اوارگاردن
Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/8.4
2016–
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 8.4


آکادمی قهرمان من
My Hero Academia
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/8.4
2020
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 8.4


شیطان کش: قطار موگن
شیطان کش: قطار موگن
Demon Slayer: Mugen Train
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/8.7
2020
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 8.7


حمله به تایتان ها
حمله به تایتان ها
Attack on Titan: Chronicle
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/7.8
2021–
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 7.8


دوتا: خون اژدها
Dota: Dragon's Blood
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/7.6
2020
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 7.6


ماجرا دیجیمون آخرین تکامل کیزونا
ماجرا دیجیمون آخرین تکامل کیزونا
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
 بعدا می بینم(1)

No account yet? Register

IMDB: 10/6.7
2020
همراه با دوبله فارسی

IMDB: 6.7


می خواهم گریه کنم که تظاهر به گربه بودن کردم
می خواهم گریه کنم که تظاهر به گربه بودن کردم
A Whisker Away
 بعدا می بینم(2)

No account yet? Register

IMDB: 10/9.1
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/6.8
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/6.5
 بعدا می بینم(0)

No account yet? Register

IMDB: 10/N/A